هواکش

هواکش مرغداری 140, 5 پر استیل

هواکش مرغداری 140, 5 پر استیل

(۱)
هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل، پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف)، 3 پر و 5 پر قابل ارائه است.
هواکش مرغداری 140, 5 پر ppg

هواکش مرغداری 140, 5 پر ppg

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل ارائه است.
هواکش مرغداری 100, 5 پر ppg

هواکش مرغداری 100, 5 پر ppg

گروه صنعتی الوند جهت رفع نیاز تهویه ای سالن های مختلف اقدام به طراحی و ساخت هواکش 100 با پره هایی از جنس پلیمر سخت( پلی پروپیلن الیاف دار ) نموده است.
هواکش مرغداری 140, 3 پر ppg

هواکش مرغداری 140, 3 پر ppg

(۱)
هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف) قابل ارائه است . از مزیت های این محصول می توان بازده بسیار بالا و مصرف کم انرژی را نام برد.