کوره هوای گرم

هیتر کابینتی( کوره هوای گرم)

هیتر کابینتی( کوره هوای گرم)

گروه صنعتی الوند برای رفع نیاز گلخانه ها، سالن های صنعتی، مرغداری ها و ... هیتر کابینتی را پیشنهاد می دهد.