فن سیرکوله

سیرکوله

سیرکوله

گروه صنعتی الوند هواکش های سیرکوله خود را در ابعاد مختلف ( 40، 50 و 60 سانتی متر) در دو نوع سه فاز و تک فاز ارائه می کند.