اطلاعات تماس

آدرس کارخانه: مازندران، قائمشهر، کمربندی، نرسیده به پل سیاه رود، گروه صنعتی الوند.

 
 تلفن: 5-42075031-011

 
فکس: 42032136-011


کد پستی: 4763949653


  ایمیل:  info@alvands.com